En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2019-06-07
[DIFF] 09:09 Info lfbn-nic-1-216-10
2019-06-11
[DIFF] 18:44 Info tom.gall@linaro.org
[DIFF] 19:01 Info tom.gall@linaro.org
[DIFF] 19:17 Info tom.gall@linaro.org
2019-07-03
[DIFF] 18:25 Info tom.gall@linaro.org
2019-07-10
[DIFF] 16:33 Info 192
[DIFF] 16:34 Info 192
[DIFF] 16:36 Info 192
2020-01-29
[DIFF] 13:01 Info 81 Add test page
2020-02-25
[DIFF] 17:26 Info host86-162-211-182 Clarify: "previous wiki"
2020-03-29
[DIFF] 15:56 Info sumit.semwal@linaro.org