ИмеНаУикито Уики

За какво е това уики?

Интересни отправни точки:

  • ПоследниПромени: вижте върху какво работят другите в момента

  • УикиПясъчник: променяйте както пожелаете тази страница и експериментирайте с начина на редактиране

  • FindPage: търсете или разглеждайте базата данни по най-различни начини

  • SyntaxReference: бърза справка за уики синтаксиса

  • SiteNavigation: общ поглед върху този сайт и неговото съдържание

Как се ползва този сайт

Wiki е сайт за съвместно използване, където всеки може да дава своя принос и да споделя:

  • Редактирайте произволна страница като натиснете Edit в началото или в края на страницата

  • Създайте връзка към друга страница посредством свързване на думи с главни първи букви (като УикиПясъчник) или посредством ["думи в кавички и квадратни скоби"]

  • Търсете за заглавия на страници или за текст, вътре в страниците, като използвате кутията за търсене, намираща се отгоре върху всяка една страница
  • Вижте HelpForBeginners като за начало и HelpContents за всички помощни страници.

За да научите повече какво е WikiWikiWeb, прочетете за WhyWikiWorks и WikiNature. Също така може да се консултирате със страницата HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions.

Това уики работи благодарение на MoinMoin.