Наступні діаграми основані на даних з журналу подій: