נראה שעוד לא יצרת את דף הבית האישי שלך.

בדף בית אישי אפשר לפרסם מידע עליך, כמו למשל:

  • מי אתה, מה אתה עושה, מה אתה אוהב או שונא
  • מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או מידע יצירת קשר נוסף
  • תמונה שלך

כמו כן, באפשרותך להשתמש בדף הבית האישי בכדי לפרסם מידע בשבילך (ואולי גם בשביל אחרים), כמו למשל:

  • הקישורים המועדפים שלך
  • רשימת המשימות שלך
  • ההערות שלך

זכור שדף בית אישי הינו לרוב ציבורי, כל אחד יכול לקרוא ולערוך אותו (וזה דבר טוב - חשוב על זה במובן של תקשורת איתך). אף על פי כן, באפשרותך ליצור תת דפים מוגנים בכדי להגביל גישה ציבורים לחלק מהדפים שלך.

צור את דף הבית שלך עכשיו