Aşağıdaki çizelgeler eventlog dosyasından alınmış veriler ile oluşturulmuştur: