Følgende diagrammer er basert på data fra hendelsesloggen: