WikiName Wiki

O čom je táto wiki?

Zaujímavé východiskové body:

Ako používať tento web

Wiki je kolaboratívny web, každý sa môže podieľať na obsahu:

  • Upraviť akúkoľvek stránku sa dá stlačením Edit v hornej alebo dolnej časti stránky

  • Vytvoriť odkaz na inú stránku sa dá zložením slov s veľkými začiatočnými písmenami (napr. WikiSandBox) alebo použitím [[slov v hranatých zátvorkách]]

  • Hľadať názvy stránok alebo text na stránkach sa dá pomocou formulára v hornej časti každej stránky
  • Viac informácií nájdete na stránke HelpForBeginners. Všechny stránky s nápovedou sú na HelpContents.

Viac o tom, čo a načo je WikiWikiWeb nájdete na WhyWikiWorks a WikiNature.

Túto wiki poháňa MoinMoin.