Izskatās, ka Jums vēl nav savas mājaslapas.

Personīgā mājaslapa ir īstā vieta, kur ievietot par sevi kādus datus, piemēram:

  • kas Jūs esat, ko darāt, kas patīk vai nepatīk
  • Jūsu telefona numurs, e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija
  • Jūsu foto

Variet arī te saglabāt citu sev vai pārējiem svarīgu informāciju, piemēram:

  • Jūsu favorītsaites
  • saraksts ar paveicamajām lietām
  • citas piezīmes

Paturiet prātā, ka mājaslapa ir publiska telpa un ikviens to var gan apskatīt, gan arī tajā ko ierakstīt (kas vispār ir laba lieta, jo mājaslapa kalpo kā līdzeklis komunikācijai ar Jums). Bet, ja nepieciešams, variet arī izveidot aizsargātas apakšlapas. Ierobežot pieeju dažām Jūsu lapām nav problēmu!

Vēlos tūlīt izveidot sev mājaslapu!

Bet ja tagad nevēlaties to darīt, vienkārši ejiet uz citu lapu.