For your account name you should use a WikiName (FirstnameLastname).

Hint: Search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

2020-07-07
[DIFF] 05:25 Info yongqin.liu@linaro.org [1-2]
2020-06-13
[DIFF] 04:37 Info amit.pundir@linaro.org
2020-03-29
[DIFF] 15:56 Info sumit.semwal@linaro.org
2020-02-25
[DIFF] 17:26 Info host86-162-211-182 Clarify: "previous wiki"
2020-01-29
[DIFF] 13:01 Info 81 Add test page
2019-07-10
[DIFF] 16:36 Info 192 [1-5,24-29]
192 [6]
192 [7]
192 [8-23]
#02 Attachment 'Tablet_Home.png' deleted.
#03 Attachment 'Auto_Start_Car.png' deleted.
#04 Attachment 'Auto_Climate_Contro l.png' deleted.
#05 Attachment 'Auto_Car_Launcher.p ng' deleted.
#08 Upload of attachment 'Auto_Car_Launcher.p ng'.
#09 Attachment 'Auto_Car_Launcher' deleted.
#10 Upload of attachment 'Auto_Climate_Contro l.png'.
#11 Attachment 'Auto_Climate_Contro l' deleted.
#12 Upload of attachment 'Auto_Notifications. png'.
#13 Attachment 'Auto_Notifications' deleted.
#14 Upload of attachment 'Auto_Start_Car.png' .
#15 Attachment 'Auto_Start_Car' deleted.
#20 Upload of attachment 'Auto_Car_Launcher'.
#21 Upload of attachment 'Auto_Climate_Contro l'.
#22 Upload of attachment 'Auto_Notifications' .
#23 Upload of attachment 'Auto_Start_Car'.
#24 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
#25 Attachment 'Tablet_Home.png' deleted.
#26 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
#27 Attachment 'Tablet_Home.png' deleted.
#28 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
[DIFF] 16:35 Info 192 [1-6] #01 Upload of attachment 'Auto_Car_Launcher.p ng'.
#02 Upload of attachment 'Auto_Climate_Contro l.png'.
#03 Upload of attachment 'Auto_Notifications. png'.
#04 Upload of attachment 'Auto_Start_Car.png' .
#05 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
[DIFF] 16:33 Info 192 [1]
192 [2]
2019-07-03
[DIFF] 18:25 Info tom.gall@linaro.org

[DIFF]

marchează pagini mai vechi care au cel puţin o copie de siguranţă stocată( clic pentru diferenţe)

[UPDATED]

marchează pagini editate după ce aţi setat semn de carte (clic pentru diferenţe)

[NEW]

marchează paginile create după ce aţi setat semn de carte şi care nu au fost editate după creare

[DELETED]

marchează ştergerile de pagini

[RENAMED]

marchează redenumirile paginilor

[CONFLICT]

S-a petrecut un conflict de editare, rezolvați-l prin interclasarea ambelor versiuni a paragrafelor cu probleme.