Dotazy

MoinMoin 1.3 přichází s novým vyhledáváním. Stejné vyhledávací výrazy platí pro vyhledávání v textu a v názvech stránek i v parametrech maker FullSearch a PageList.

 • Je možné použít více výrazů (slov) oddělených mezerou
  • Výrazy jsou sloučeny operací AND -- výsledkem jsou jen stránky obsahující všechny zadané výrazy
  • Má-li být mezera součástí vyhledávácího výrazu, je nutné zapsat výraz ve dvojitých nebo jednoduchých úvozovkách.
 • - (pomlčka) před výrazem znamená NOT -- stránky obsahující tento výraz nebudou součástí výslkedku

 • regex:TERM je zpracován jako regulární výraz

 • title:TERM prohledává stránky, jejichž názvy obsahují TERM

 • case:TERM zohlední velká a malá písmena (case sensitive)

  • Běžné hledání v textu prohledává také tituly stránek. Výsledky v titulech mají větší váhu než výsledky v textu.
 • linkto:TERM vyhledá stránky, které na TERM odkazují

 • title:, regex:, linkto: and case: mohou být společně kombinovány v jednom hledacím výrazu

  • tyto příkazy lze zkrátit na jakoukoliv delku: re:, t:, reg:, cas:, l: například.

  • - je nutné umístit před ostatní příkazy

 • or operátor má nižší prioritu než implicitní AND

 • Pro seskupování je možné použít závorky

Příklady

title:Help macro

Najde help stránky obsahující slovo "macro".

apple (computer or "operating system")

Najde stránky obsahující slovo "apple" a alespoň jedno z dvojice "computer" nebo "operating system".

windows winamp or linux xmms

Najde stránky obsahující oboje "windows" i "winamp", a zároveň také stránky obsahující oboje "linux" i "xmms".

"is text"

Najde jak "this text" tak "is texts". Úvozovky se využívají jen k zahrnutí mezer, nemají význam "přesné fráze".

linkto:WindowsPage title:Linux

Najde jen ty stránky, v jejichž názvu je "Linux", které odkazují na WindowsPage.

r:\bdog\b

Najde slovo "dog", ale ne například slovo "doggy".

TitleSearch a PageList

 • využívají stejných výrazů
 • title: se implicitně vkládá ke každému hledacímu výrazu