MoinMoin turi grafinį (GUI) redaktorių. Jam reikia Firefox (1.5+), Camino (1.0+), Netscape (7.1+) arba Internet Explorer (5.5+), taip pat galbūt Opera (9.5+) bei Safari (3.0+). GUI redaktoriaus integravimas yra ganėtinai naujas, reikšmingas kodas ir vis dar turi riktų1. Būkite atsargūs ir dažnai išsaugokite puslapį.

Nors GUI redaktorius yra HTML redaktorius, veikiantis jūsų naršyklėje, pati wiki nedirba su HTML, bet naudoja specialų žymėjimą, vadinamą „wiki žymėjimu“ - jis gali būti matomas pasirinkus veiksmą „Neapdorotas tekstas“ arba redaguojant tekstiniu redaktoriumi. Wiki žymėjimą žymiai lengviau redaguoti negu neapdorotą HTML, bet yra keli apribojimai:

  • Jokio teksto formato, nuorodų, paveikslėlių, piktogramų, ... antraštėse, nuorodose, daugumoje teksto formatų, išskyrus paryškintą ir pasvirusį.

  • Jokių antraščių, ženklelių ir numeruotų sąrašų, horizontalių linijų lentelių, ... lentelėse. Naudokite lenteles duomenų sąrašams, bet ne puslapio išdėstymui.

Redaktorius leidžia tik tinkamą formatavimą, bet įmanoma tai apeiti kopijuojant ir įdedant. Kadangi HTML turi būti išverstas į wiki žymėjimą, tai nėra gerai. Kai nepalaikomas formatavimas išverčiamas į wiki žymėjimą, tai arba susigadins, arba bus ignoruojamas.

CamelCase

Wiki žymėjime CamelCase žodžiai (mažiausiai du žodžiai, kurių pirmoji raidė yra didžioji, parašyti kartu) automatiškai paverčiami į nuorodą į tokio pavadinimo wiki puslapį. Grafiniame redaktoriuje tai irgi veikia. Kad aptiktumėte CamelCase nuorodas, paspauskite peržiūros mygtuką arba paprasčiausiai išsaugokite puslapį. CamelCase nuorodos gali būti išvengta prieš žodį pridėjus šauktuką.

Wiki žymėjimo naudojimas GUI redaktoriuje

  • atvirkštiniai apostrofai ("`") aplink tekstą (formatuotas)
  • apostrofai (paryškintas, pasviręs)
  • pabraukimai (pabrauktas)
  • ...

Specialūs elementai

MoinMoin žymėjime yra keli specialūs elementai, kurie redaktoriuje negali būti parodyti kaip HTML. Šie yra paliekami kaip paprastas tekstas. Jie redaktoriuje spalvinami geltonai, kad matytųsi, jog jie turi specialią reikšmę. Šie elementai yra:

Geltona spalva yra tik jūsų informavimui ir neturi jokio tolesnio efekto. Galite parašyti juos paprastu tekstu, tačiau redaktorius jų neatpažins kaip specialių ir jų nenudažys. Tačiau atvaizduojant puslapį, kai paspausite Iššsaugoti arba Peržiūrėte, tokie elementai bus atpažinti.

Funkcijos, nepalaikomos grafiniame redaktoriuje

  • horizontalių linijų storis
  • id, class ir style atributai lentelėse

  • pradinio numeruotų sąrašų numerio nustatymas
  1. dar žiūrėkite MoinMoinBugs/GuiEditor (1)