Užklausos

MoinMoin paieškos varikliukas leidžia tokias pačias paieškos išraiškas paieškos ir pavadinimų paieškos įvesties laukeliuose kaip ir makrokomandų FullSearch ir PageList parametruose.

 • Gali būti keli paieškos terminai, atskirti tarpais
  • Terminai yra numatytai sujungiami operacija IR (AND) - grąžinami tik puslapiai, kuriuose yra visi paieškos terminai
  • Dvigubos ar viengubos kabutės gali būti panaudotos tarpo įtraukimui į paieškos terminus.
 • - prieš paieškos terminą reiškia NE (NOT) - puslapiai, kuriuose yra šis terminas, nėra įtraukiami į paieškos rezultatus

 • regex:TERM yra laikoma reguliariuoju reiškiniu

 • title:TERM ieško puslapiuose, kurių pavadinimai atitinka TERM

  • Įprasti paieškos terminai ieškomi ir pavadinimuose. Atitikimai pavadinimuose yra svaresni nei atitikimai puslapiuose.
 • case:TERM ieško atsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides

 • linkto:TERM ieško nuorodų į TERM

 • language:LANG-ISO-CODE ieško puslapius, parašytus nurodyta kalba, pvz., lt, en, de

 • category:CAT ieško puslapiuose, priklausančiuose kategorijai CategoryCAT; pakeičia senus įprastuosius reiškinius

 • mimetype:TYPE ieško puslapių ir priedų, kurių MIME tipas yra TYPE, pvz., image/png

  • /!\ Šiuo metu tinka tik Xapian!

 • domain:TERM ieško puslapių srityje, pvz., underlay ar system (sistemos puslapiams)

 • title:, regex:, linkto: ir case: gali būti derinami vienoje paieškos išraiškoje

  • šie modifikatoriai gali būti trumpinami iki bet kokio ilgio, pvz.: re:, t:, reg:, cas:, l:

  • Jeigu norite naudoti kelis iš jų, turite juos sujungti, pavyzdžiui: t:re:

  • - privalo būti prieš bet kuriuos kitus modifikatorius

* or operatorius turi mažesnį pirmumą negu besąlygiškas AND (IR) has a lower precedence than the implicit AND

 • Grupavimui gali būti naudojami lenktiniai skliaustai

Pavyzdžiai

title:Pagalba makro

ieško puslapių, kuriuose yra žodis „makro“.

obuolys (kompiuteris or "operacinė sistema")

ieško puslapių, kuriuose yra žodis „obuolys“ ir bent vienas iš žodžių „kompiuteris“ arba „operacinė sistema“.

windows winamp or linux xmms

ieško puslapių, kuriuose yra abu žodžiai „windows“ ir „winamp“, bei puslapių, kuriuose yra abu žodžiai „linux“ ir „xmms“.

"žiūrėti teks"

Atitiks „pažiūrėti teks“ arba „žiūrėti tekstą“. Kabutės yra panaudotos tik tarpo įtraukimui ir nereiškia "būtent ši frazė"

linkto:WindowsPuslapis title:Linux

ieško puslapių, kurių pavadinime yra „Linux“ ir kurie nurodo į WindowsPuslapis

r:\bpelė\b

ieško žodžio „pelė“ ir neranda, pvz., žodžio „pelėnas“

pagalba -domain:system

ieško puslapių, kuriuose yra žodis „pagalba“, bet kurie nėra sistemos puslapiai

category:homepage title:thomas

ieškoti puslapių kategorijoje CategoryHomepage, kurių pavadinime yra žodis „thomas“ (visų asmenų, kurių vardas yra Thomas, naudotojų puslapiai)

TitleSearch (pavadinimų paieška) ir PageList (puslapių sąrašas)

 • naudoja tokias pačias išraiškas
 • title: virtualiai pridedamas prie kiekvieno paieškos termino

Xapian

Daugiau informacijos apie Xapian ir jo konfigūravimą yra puslapyje HelpOnXapian.