PlatsNavigering är den centrala platsen for att utforska denna Wiki. MoinMoin förstår dessa typer av indexingscheman utav IndexingScheme:

Längst ner på varje sida finns det knappar för att navigera till andra sidor med anknyting till sidan:

  • LiknandeSidor

  • LokalPlatsKarta

Dessutom finns <<PageList>>, <<FullSearch('text')>> och <<TableOfContents>>, som ger dig möjlighet att automatiskt generera index för sammanhängande delar av en Wiki.