Hint: Search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

2020-07-07
[DIFF] 05:25 Info yongqin.liu@linaro.org [1-2]
2020-06-13
[DIFF] 04:37 Info amit.pundir@linaro.org
2020-03-29
[DIFF] 15:56 Info sumit.semwal@linaro.org
2020-02-25
[DIFF] 17:26 Info host86-162-211-182 Clarify: "previous wiki"
2020-01-29
[DIFF] 13:01 Info 81 Add test page
2019-07-10
[DIFF] 16:36 Info 192 [1-5,24-29]
192 [6]
192 [7]
192 [8-23]
#02 Attachment 'Tablet_Home.png' deleted.
#03 Attachment 'Auto_Start_Car.png' deleted.
#04 Attachment 'Auto_Climate_Contro l.png' deleted.
#05 Attachment 'Auto_Car_Launcher.p ng' deleted.
#08 Upload of attachment 'Auto_Car_Launcher.p ng'.
#09 Attachment 'Auto_Car_Launcher' deleted.
#10 Upload of attachment 'Auto_Climate_Contro l.png'.
#11 Attachment 'Auto_Climate_Contro l' deleted.
#12 Upload of attachment 'Auto_Notifications. png'.
#13 Attachment 'Auto_Notifications' deleted.
#14 Upload of attachment 'Auto_Start_Car.png' .
#15 Attachment 'Auto_Start_Car' deleted.
#20 Upload of attachment 'Auto_Car_Launcher'.
#21 Upload of attachment 'Auto_Climate_Contro l'.
#22 Upload of attachment 'Auto_Notifications' .
#23 Upload of attachment 'Auto_Start_Car'.
#24 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
#25 Attachment 'Tablet_Home.png' deleted.
#26 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
#27 Attachment 'Tablet_Home.png' deleted.
#28 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
[DIFF] 16:35 Info 192 [1-6] #01 Upload of attachment 'Auto_Car_Launcher.p ng'.
#02 Upload of attachment 'Auto_Climate_Contro l.png'.
#03 Upload of attachment 'Auto_Notifications. png'.
#04 Upload of attachment 'Auto_Start_Car.png' .
#05 Upload of attachment 'Tablet_Home.png'.
[DIFF] 16:33 Info 192 [1]
192 [2]
2019-07-03
[DIFF] 18:25 Info tom.gall@linaro.org

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.