Tabulas marķējums

Lai izveidotu tabulu, sāciet un noslēdziet rindu ar tabulas marķējumu "||". Starp šiem sākuma un beigu marķējumiem Jūs varat ievietot tik daudz šūnu, cik vēlaties, atdalot tās vienu no otras ar "||". Lai iegūtu centrētu šūnu, kas plešas pa vairākām kolonnām, tās sākumā rakstiet vairāk kā vienu šūnas marķieri.

Visas blakus esošās rindas ar to pašu atkāpes līmeni un tabulas marķējumu tiks apvienotas vienā tabulā.

Sīkākai informācijai par iespējamo marķējumu skatiet RediģēšanasPalīdzība.

Tabulas atribūti

Neskaitot opciju, kas ļauj Jums, atkārtojot šūnas marķieri, iegūt kolonnas un rindas, kas plešas vairāku kolonnu un rindu platumā vai garumā, Jūs varat tieši izmantot vairākus HTML tabulu marķējumus. Visi atribūti jāievieto starp šādām iekavām <...> uzreiz pēc šūnas marķiera.

Viki marķējumam līdzīgu marķējumu var panākt ar sekojošām HTML iespējām:

 • <-2>: colspan

 • <|2>: rowspan

 • <style="..."> attiecinās konkrēto stila info uz šūnu (td) html

 • <rowstyle="..."> attiecinās konkrēto stila info uz rindu (tr) html

 • <tablestyle="..."> attiecinās konkrēto stila info uz tabulu (table) html

 • <class="..."> piedēvēs koknrēto CSS klasi šūnai (td) html

 • <rowclass="..."> piedēvēs koknrēto CSS klasi rindai (tr) html

 • <tableclass="..."> piedēvēs koknrēto CSS klasi tabulai (table) html

 • <id="..."> piedēvēs konkrēto CSS klases id šūnai (td) html

Lai izveidotu un noformētu tabulas, pilnībā pietiek ar stilu un CSS izmantošanu. Vienkārši lietojiet CSS formatētu stilu un tas tiks inlined in the generated HTML tag. Kā alternatīvu administrators un lietotājs pēc izvēles var paplašināt Moin CSS (administrators – tēmas datnē, lietotājs – caur LietotājaIestatījumi), un lietotāji var viegli izveidot atsauces uz CSS, izmantojot klasi vai id.

Jūs varat izmantot vairākas iespējas vienlaicīgi, atzīmējot tās vienu pēc otras tajās pašās iekavās (piem., <tablestyle="..." rowstyle="...">) pirmajā šūnā (tā iestatot tabulas platuma stilu un pirmās rindas stilu).

Mēs vēl aizvien atbalstām veco tabulas marķējumu, bet cenšamies panākt, ka visas papildu vērtības būtu ietvertas style parametros:

 • <50%>: iestatīs šūnas platumu (tas pats, kas stila parametros width: 50%;)

 • <width="50%">: tas pats

 • <tablewidth="100%">: iestatīs tabulas platumu 100% (derīgs tikai pirmajā tabulas rindā)

 • <(>: izlīdzinās pa kreisi (tas pats, kas stilam text-align: left;)

 • <:>: izlīdzinās centrēti (stilam text-align: center;)

 • <)>: izlīdzinās pa labi (stilam text-align: right;)

 • <^>: izlīdzinās uz augšu (stilam vertical-align: top;)

 • <v>: izlīdzinās uz leju (stilam vertical-align: bottom;)

 • <#XXXXXX>: uzstādīs fona krāsu (stilam background-color: #XXXXXX;)

 • <bgcolor="#XXXXXX"> tas pats

 • <rowbgcolor="#XXXXXX"> "> iestatīs rindas fona krāsu (der tikai pirmajā šūnā)

 • <tablebgcolor="#XXXXXX"> iestatīs tabulas fona krāsu

Ja lietosiet vairākas konfliktējošas opcijas, piemēram, <(:)>, pēdējā opcija gūs pārsvaru. Nav konkrētas opcijas vertikālai centrēšanai (middle), jo šis parametrs darbojas jau pēc noklusēšanas.

Piemēri

 JAUNS STILS: Tabulas pamatizvietojums un HTML tipa opcijas::
 ||||||<tablestyle="width: 80%">'''Virsraksts (galvene?!)'''||
 ||šūna 1||šūna 2||šūna 3||
 ||<rowspan=2> savienotas rindas ||||<style="background-color: #E0E0FF;"> 2 savienotas kolonnas ||
 ||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;">cell2||cell 3||
 Šūnas platums::
 || šaura ||<style="width: 99%; text-align: center;"> plata ||
 Savienotas rindas un kolonnas::
 ||<|2> 2 rindas || rinda 1 ||
 || rinda 2 ||
 ||<-2> rinda 3 pa 2 kolonnām ||
 Līdzināšana::
 ||<style="text-align: left"> pa kreisi ||<|3 style="vertical-align: top;"> uz augšu ||<|3 style="vertical-align: bottom;"> uz leju ||
 ||<style="text-align: center;"> centrēti ||
 ||<style="text-align: right;"> pa labi ||
 Fonti::
 || normāls ||<style="font-weight: bold;"> trekns ||<style="color: #FF0000;"> sarkans ||<style="color: #FF0000; font-weight: bold;"> trenks sarkans ||
 Krāsas::
 ||<style="background-color: red;"> sarkana ||<style="background-color: green;"> zaļa ||<style="background-color: blue;"> zila ||

VECS STILS: Tabulas pamatizvietojums un HTML tipa opcijas::
 ||||||<tablewidth="80%">'''Virsraksts (galvene?!)'''||
 ||šūna 1||šūna 2||šūna 3||
 ||<rowspan=2> savienotas rindas ||||<bgcolor='#E0E0FF'> 2 savienotas kolonnas (?)||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">šūna 2||šūna 3||
 Šūnas platums::
 || šaura ||<:99%> plata ||
 Savienotas rindas un kolonnas::
 ||<|2> 2 rindas || rinda 1 ||
 || rinda 2 ||
 ||<-2> rinda 3 pa 2 kolonnām||
 Līdzināšana::
 ||<(> pa kreisi ||<^|3> uz augšu ||<v|3> uz leju||
 ||<:> centrēti ||
 ||<)> pa labi ||
 Krāsas::
 ||<#FF8080> sarkana ||<#80FF80> zaļa ||<#8080FF> zila||

Uz ekrāna

JAUNS STILS: Tabulas pamatizvietojums un HTML tipa opcijas
 • Virsraksts (galvene?!)

  šūna 1

  šūna 2

  šūna 3

  savienotas rindas

  2 savienotas kolonnas

  cell2

  cell 3

 • Šūnas platums
 • šaura

  plata

 • Savienotas rindas un kolonnas
 • 2 rindas

  rinda 1

  rinda 2

  rinda 3 pa 2 kolonnām

 • Līdzināšana
 • pa kreisi

  uz augšu

  uz leju

  centrēti

  pa labi

 • Fonti
 • normāls

  trekns

  sarkans

  trenks sarkans

 • Krāsas
 • sarkana

  zaļa

  zila

 • VECS STILS: Tabulas pamatizvietojums un HTML tipa opcijas
 • Virsraksts (galvene?!)

  šūna 1

  šūna 2

  šūna 3

  savienotas rindas

  2 savienotas kolonnas (?)

  šūna 2

  šūna 3

 • Šūnas platums
 • šaura

  plata

 • Savienotas rindas un kolonnas
 • 2 rindas

  rinda 1

  rinda 2

  rinda 3 pa 2 kolonnām

 • Līdzināšana
 • pa kreisi

  uz augšu

  uz leju

  centrēti

  pa labi

 • Krāsas
 • sarkana

  zaļa

  zila

 • Tabulas datu ievietošana no citiem avotiem