Du kan gjerne leke med wiki-en nedenfor streken.

/!\ Vennligst opprett ingen nye sider uten meningsfull innhold kun for å eksperimentere med Wiki-markering ;) .


Formatering

The Basics

kursiv fet skrivemaskin

Blande kursiv og fet:

 • Blande ved begynnelsen

 • Blande ved begynnelsen

 • Blande ved slutten

 • Blande ved slutten

accent grave skrivemaskin (hvis det er aktivert i oppsettet)

Forhåndsformatert

forhåndsformatert (kode e.l.)

Tabeller

Starte med 1 og videre

med 2

og 3

og 4

og til slutt 5

a med fotnote1

b

c

d

e

Lenker

HelpOnEditing [MoinMoin]InterWiki

=== Det Store Nettet ===

http://moinmo.in/ Python

E-post

noen@det.store.nettet <noen AT det DOTstore DOT nettet>

InterWiki

AFAIK

MoinMoin

Integrerte bilder

http://c2.com/sig/wiki.gif

Lister

Punkter

 • første
  1. nummerert underpunkt
  2. nummerering skjer automatisk
 • andre

Innrykking

 • innrykket tekst
  • dypere innryking
  ikke fullt så dypt
  • dypere
   • og dypere

Tegning

min_tegning.tdraw


 1. min tekst (1)